Điểm thưởng dành cho Tin Tức

 1. 10
  Thưởng vào: 26/1/17

  Lì xì Tết 2017

 2. 10
  Thưởng vào: 19/9/16

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.

 3. 10
  Thưởng vào: 22/5/16

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 4. 5
  Thưởng vào: 28/4/16

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 5. 2
  Thưởng vào: 15/4/16

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

 6. 5
  Thưởng vào: 13/3/16

  Chào mừng gia nhập BQT

  Chào mừng bạn chính thức gia nhập BQT!

 7. 1
  Thưởng vào: 13/3/16

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.